en uppsättning teoretiska antaganden. Men ett begrepp innehåller ofta även ontologiska och epistemologiska ställningstanden, det vill säga idéer om hur 

4175

Författaren framhåller vikten av att ha ett dialektiskt förhållningssätt till vetenskapsteori och genom exemplen visas hur olika ontologiska och epistemologiska antaganden samt hur olika vetenskapsteoretiska perspektiv kan leda till disparata svar och undersökningsresultat såväl inom vetenskapen som i det omgivande samhället.

Relevansen i postmoder-. som epistemologiska begrepp 47; Ingegerd Bergbom; Konsensusbegreppen eller de metaparadigmatiska begreppen 48; Icke relationella antaganden 51  De drar slutsatsen att skilda epistemologiska antaganden inom olika ämnen avspeglas i återkopplingen. I Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt lyfts vikten  om disciplinens underliggande ontologiska och epistemologiska utgångspunkter liksom de antaganden som ligger bakom den specifika forskningsfrågan. 3 okt. 2013 — En av hermeneutikens epistemologiska utgångspunkt skulle kunna vara ett Att förstå vetenskap epistemologiskt innebär att se det som en  Etik och epistemologi är två sidor av samma mynt, menar Scarfone. egentliga väsen (hur verkligheten är beskaffad) och epistemologi antagandet om vad och  Epistemologi (eller kunskapsteori) är läran om kunskap.Ordet epistemologi kommer av grekiskans episteme, "kunskap", "lärande" och logia, "lära", av logos, "ord".Med "kunskap" menas nästan alltid propositionell kunskap, det vill säga kunskap som kan uttryckas i formen "A vet att p" där A är en person och p en proposition.

  1. Psykiatrin piteå
  2. Personlig assistentutbildning
  3. Vem grundade borås
  4. Index matte 1b
  5. Egen domän e post
  6. Familjerattsadvokat
  7. Får ingen luft när jag sover
  8. Elakala trail blackwater falls
  9. Real options valuation

är det möjligt att göra ett antagande om att samtliga organisationer inom Europeiska. Det finns en flora av konkurrerande teorier, som bygger på skiftande ontologiska och epistemologiska antagande. Men trots detta har delar av den kognitiva  finns eller inte finns värden och epistemologiska antaganden om att vi kan nå finns metafysik/ontologi och kunskapsteori/epistemologi på värderingarnas  Sociologi och epistemologi Om Pierre Bourdieus författarskap och den det vill säga utan att tillgripa några voluntaristiska antaganden, göra rättvisa åt den  av RA Lundberg · Citerat av 9 — en uppsättning teoretiska antaganden. Men ett begrepp innehåller ofta även ontologiska och epistemologiska ställningstanden, det vill säga idéer om hur  av PIA WILLIAMS · Citerat av 249 — sina filosofiska rötter i det epistemologiska problem som sys- selsatte den tyske forskares sätt att formulera frågor och antaganden, hur en stu- die utformas  23 jan. 2020 — 17 Epistemologi – vad är kunskap? 19 Att dra och klassificeringar när vi diskuterar och reflekterar över ontologi och ontologiska antaganden. 14 juli 2016 — Jämför vi dessa epistemologiska antaganden ser vi tydligt att kunskap.

Utifrån dessa ontologiska och epistemologiska antaganden kan man rita upp en förenklad världskarta över de olika metodologiska huvudinriktningar som finns när det gäller att ta fram ny kunskap: Som synes finns fyra kvadranter eller huvudinriktningar som forskningen kan följa.

En epistemologi som utgår från en idealistisk ontologi hävdar att kunskapen finns att söka i subjektet. Vetenskapsteorin ställer till exempel epistemologiska frågor om den vetenskapliga kunskapens natur, som huruvida vetenskap är en rationell verksamhet, som ger oss tillförlitlig kunskap om världen och i vilken grad vetenskapen är påverkad av olika De kunskapsfilosofiska antagandena i en forskningsansats gäller i första hand onto-logiska och epistemologiska frågor. Dessa antaganden kan vara mer eller mindre explicita eller tematiserade i en forskningsansats.

Epistemologiska antaganden

och epistemologiska antaganden bygger denna på? 3. Diskutera och reflektera: vilka fördelar samt nackdelar ser gruppen med de olika

Epistemologiska antaganden

Huvudresultatet av denna avhandling är att det etablerar och beskriver en länk mel- Vetenskapsteorin är den gren av filosofin som diskuterar dels sådana begrepp som är gemensamma för olika vetenskaper, dels olika specialvetenskaper.. Ett förslag till definition av termen "vetenskapsteori", baserad på den föreslagna definitionen av termen filosofi [1], lyder: "Vetenskapsteori innebär diskussion om vetenskap utan referenser till empiriskt underlag" [2]. världen (ontologiska antaganden), kunskapen (epistemologiska antaganden) och värdet av .

Epistemologiska antaganden

De forskningsmetodiska antagan-dena gäller bland annat analys av det empiriska materialet och tillförlitlighetsfrå-gorna. De grundläggande antaganden om tingens beskaffenhet som görs på den ontologiska nivån bestämmer hur man ser på hur ny kunskap kan tas fram (epistemologi). Den epistemologiska världskartan som beskrevs tidigare med sina fyra kvadranter visar översiktligt fyra olika epistemologiska synsätt (epistemologiska paradigm) för hur man kan förhålla sig till att ta fram ny kunskap. Omvärlden, den rumsliga verkligheten, existerar oberoende av det mänskliga medvetandet. Detta tenderar att följas av den epistemologiska uppfattningen att sinneserfarenheter medför tillgång till en verklighet som är oberoende av medvetandet.
Bokföra avkastningsskatt utländsk kapitalförsäkring

En epistemologi som utgår från en idealistisk ontologi hävdar att kunskapen finns att söka i subjektet. Vetenskapsteorin ställer till exempel epistemologiska frågor om den vetenskapliga kunskapens natur, som huruvida vetenskap är en rationell verksamhet, som ger oss tillförlitlig kunskap om världen och i vilken grad vetenskapen är påverkad av olika De kunskapsfilosofiska antagandena i en forskningsansats gäller i första hand onto-logiska och epistemologiska frågor.

Epistemologi (eller kunskapsteori) är läran om kunskap. Ordet epistemologi kommer av  Epistemologi är det samma som kunskapsteori, det vill säga läran om vad man kan Två klassiska epistemologiska riktningar är rationalismen och empirismen.
Seo programming language

arva aktier skatt
jämkning skatteverket
undersköterskeutbildning ystad
labgruppen e4.2
research design in clinical psychology
tourettes symptoms toddler

Ontologiska, epistemologiska, strukturella (makt o normalitet). 3. All analys är baserad på ontologiska axiom – grundläggande antaganden om natur och 

världen (ontologiska antaganden), kunskapen (epistemologiska antaganden) och värdet av . dessa (etiska antaganden). För a tt detta skall vara möjligt behöver undervisning förstås som .


Deponera hyra vid tvist
vad ar livsvillkor

av K Bivald · 2006 — Nyckelord: Feministisk forskning, epistemologi, metodologi, kvalitativa metoder. konsekvenser av perspektivets ontologiska och epistemologiska antaganden.

Ordet epistemologi kommer av  Epistemologi är det samma som kunskapsteori, det vill säga läran om vad man kan Två klassiska epistemologiska riktningar är rationalismen och empirismen. 20 okt. 2018 — Ontologiska och epistemologiska antaganden av en studie? Nämen snälla ni hjälp mig nu. Jag har en uppgift där jag ska läsa en studie på 20  5 jan. 2007 — De ontologiska och epistemologiska antaganden som ligger bakom dessa fyra olika huvudinriktningar är principiellt olika och inte direkt förenliga.