Utdragsbestyrkande. § 108. Dnr: SMN-0560/2012. Samråd om förslag till detaljplan för Akalla 4:1 i stadsdelen. Akalla, Stockholms stad.

600

Stockholms Stads vision och gestaltningsprinciper har modelerats fram och tolkats tillsammans med arkitekter och byggherrar i en intensiv pågående 

Yttranden 2021 Norra Djurgården 1:1, nybyggnad av värdshus, 2021-02623-575 (pdf, 225 kB, nytt fönster) Enskede gård 1:1, förslag till detaljplan Stockholms stad har tagit fram ett förslag på en ny detaljplan för Energihamnen. Planen gör det möjligt för oss att bygga en ny produktionsanläggning för fjärrvärme med biobränslen. Denna satsning är en del i vår långsiktiga utvecklingsplan för fjärrvärmen helt baserad på förnybara och återvunna bränslen i Stockholmsområdet. stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Ann-Sofi Rundquist 2014-10-24 Tfn 08-508 27 332 1(26) Planbeskrivning Detaljplan för Rådstugan 1 i stadsdelen Gamla Stan, S-Dp 2012-13703 Ortofoto med planområdet markerat Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-10-24, Dnr 2012-13703 elin.lundback@stockholm.se Planavdelningen Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen stockholm.se BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Tvärbanans Kistagren i Stockholms stad Behovsbedömningen är den process vid vilken kommunen avgör om en plan ska miljöbedömas eller inte. En plan ska miljöbedömas Du kan beställa inmätta stompunkter, utstakning och lägeskontroll samt övriga mättjänster från stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Alla tjänster levereras i stadens referenssystem i plan och höjd, Sweref99 18 00 och RH2000. Taxan för stadsbyggnadsnämndens verksamhet innehåller i huvudsak avgifter som tas ut i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och/eller kommunallagen (2017:725) 2 kap.

  1. 400 sek to try
  2. Systembolaget haparanda öppet
  3. Electrolux dammsugare historia
  4. E dorisk skala
  5. Lena widmann instagram
  6. Genus vad betyder det
  7. Dalhalla - the battle of britain part 2, 3 augusti
  8. Locoid 0 1 kutan lösning
  9. Vem spelar ove sundberg
  10. Endokrinologi capio lundby

Gällande detaljplan. Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket som får byggas i varje område. Sök efter detaljplanen för området och läs vad detaljplanen innehåller. I e-tjänsten kan du se och spara ner gällande detaljplaner. Gällande detaljplan.

Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen.

I Stockholms översiktsplan, ÖP 99, ingår ett avsnitt med förhållningssätt till stadens karaktärsdrag, som åter fått namnet byggnadsordning. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov eller göra en anmälan.

Stockholms stad detaljplan

Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen.

Stockholms stad detaljplan

I Stockholms stad finns olika e-tjänster för kontakt med staden. De flesta e-tjänsterna behöver du ha ett bank-id för att använda. Dagvatten i detaljplan Vid detaljplaneläggning ska kommunen visa hur dagvattenhanteringen kommer att lösas. Det kan ske i planens genomförandebeskrivning och med hjälp av planbestämmelser. Stockholms stad har tagit fram ett förslag på en ny detaljplan för Energihamnen. Planen gör det möjligt för oss att bygga en ny produktionsanläggning för fjärrvärme med biobränslen. Denna satsning är en del i vår långsiktiga utvecklingsplan för fjärrvärmen helt baserad på förnybara och återvunna bränslen i Stockholmsområdet.

Stockholms stad detaljplan

Du kan Du kan också ta de av övriga ritningar som stadsbyggnadskontoret har. Skicka ett meddelande till: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad.
Lung sarcoidosis

Men en tabbe har satt allt på spel igen, visar dokument som E55 har tagit del av. Mitt boende. Du som bor i Stockholm ska ha en bra boendemiljö.

Du väljer själv dina främsta behov och hur frekvent städning i hemmet som du vill ha.
Den interkulturella blicken i pedagogik inte bara goda föresatser

helform klipp
19 ars present
scb företagsregister api
monopol med kredittkort
kan man bli stämd för att låta nyckeln sitta kvar i låset på mopeden
veterinär frågor hund

Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen.

I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Genomförande av planen beror på när Stockholms läns landsting kan lämna området. Detaljplan för ny bussdepå i Tomteboda antogs av Solna stads kommunfullmäktige den 27/3 2017. Trafikförvaltningen planerar att lämna bussdepån/flytta från området 2021.


Opera giuseppe verdi
obelisk egypt

Hållbar dagvattenhantering i Stockholms stad Dagvattenwebben har utvecklats av Stockholm Vatten och Avfall och Stockholms stad i samverkan. Den ska hjälpa aktörer att skapa hållbara dagvattenlösningar i staden.

Stockholms stads dataportal. Nationella geodataportalen Du kan ta del av de ritningar som stadsbyggnadskontoret har på byggnader och fastigheter i Stockholms stad.