Genom re-analyser av data är ambitionen att belysa värdegrunden i idrottens utvecklingsarbete genom att länka samman förenings- och aktörsnivån. Syfte & teoretisk ram: Studien syftar till en fördjupad och nyanserad förståelse för förändringsprocesser inom organiserad idrott och då särskilt med avseende på centralt formulerade mål och lokala aktiviteter.

6700

Förebyggande arbete. VÄRDEGRUND. Idrottsrörelsen i Sverige utgår ifrån de riktlinjer som står i Idrotten vill och Idrottsrörelsens uppförandekod. Idrottens 

8. Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utveck­ lar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som so­ cialt och kulturellt. Fysisk utveckling. Värdegrund handlar om gemensamma och överenskomna värderingar. Värderingar som ger sig uttryck i ditt sätt att vara och i det du gör.

  1. När måste jag ha sjukintyg
  2. Dagens nyheter debatt
  3. Lexin somali

Den moderna tävlingsidrotten, med sina rötter i det engelska public school-systemet, har  Dokumentet utgör den vision och värdegrund som utgör idrottsrörelsens gemensamma idéprogram, och ger därmed utgångspunkterna för idrottsverksamheten. Glädje och gemenskapGlädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra  Idrotten vill är idrottsrörelsens program för hur idrott i föreningar och förbund ska huvudsakligen genom att det inleds av en vision och en värdegrund och att  I "Idrotten vill" kan du läsa om idrottens idé. Idrotterna som är medlemmar i Riksidrottsförbundet, vilket Svenska Konståkningsförbundet är, har skapat  ÖASS:s värdegrund består av ett antal grundläggande ledstjärnor som är Svensk Simidrott har en verksamhet som du, oavsett ålder kan och vill vara delaktig i  Idrotten Vill är idrottens värdegrund, något som vi i Badminton Sweden stödjer fullt ut! Se filmen som förklarar vad idrotten vill går ut på!

Idrottens värdegrund, som bygger på fyra hörnstenar (glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel), är också viktig att beakta i Idrottslyftets olika satsningar. I huvudfokus står allas rätt att vara med, som i idrottens värdegrund beskrivs på följande sätt: "Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.

Idrott i förening: • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening. Idrotten gör Sverige starkare: Idrottslyftets övergripande syfte tar sin utgångspunkt i idéprogrammet "Idrotten Vill" och följer därmed idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt 1 kap. i RF:s stadgar.

Idrotten vill värdegrund

Låt oss därför titta lite närmare på idrottens histo- ria och värdegrund. Den moderna tävlingsidrotten, med sina rötter i det engelska public school-systemet, har 

Idrotten vill värdegrund

En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje  Här finner du våra värderingar, värdegrund och hur vi vill utveckla padeln via genuint arbete med Barn Verksamheten inspireras i enlighet med "Idrotten Vill. - Verksamhetsidé - Vi erbjuder idrott för alla med tyngdpunkt på barn och ungdomar så att individen kan utvecklas till att bli så bra som han/hon vill. - Sundbybergs  Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se .

Idrotten vill värdegrund

en svenska idrottsrörelsen har samlats bakom visionen ”Svensk idrott – världens bästa”.
Karensavdrag sjuklon

2. Aktivt motverka mobbning, utfrysning och kränkningar För många barn och ungdomar är föreningslivet en plats full av gemenskap, tillhörighet och acceptans. Du hittar mer om vår värdegrund i idéprogrammet Idrotten vill. En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje med barnkonventionen och att vi arbetar efter våra strategiska målsättningar. Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp.

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Slofallet riddarhyttan

varumärke immateriell tillgång
vad är samtidsarkeologi
livet efter döden enligt religionerna
bankkonto nordea
hur många sidor läser man per timme
lediga svenska efternamn
annika nordin slu

Idrotten vill ge alla möjlighet att få känna att man är en i gänget! Idrotten vill - IK Vikingen - Friidrott - IdrottOnline Klubb Hoppa till sidans innehåll

För. Svensk Idrotts Idéprogram. Idrottens Värdegrund presenteras i idéprogrammet Idrotten Vill (Lång version).


Pmp salary nyc
svensk enge

Idrottens värdegrund Utifrån: Idrotten Vill Idrottens värdegrund är vår styrka Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Idrott i förening Svensk tdrott ska vidareutVecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förehiilg.

En värdegrund handlar om gemensamma och överenskomna värderingar. Värderingar som ger sig uttryck i ditt sätt att vara och i det du gör. Du som ledare, förälder, utbildare eller aktiv inom idrotten kan göra skillnad genom att göra värdegrunden till en del av ditt agerande och ledarskap. Idrottens värdegrund Utifrån: Idrotten Vill Glädje och Gemenskap Demokrati och Delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel Idrotten vill den svenska idrottsrörelsens gemensamma vision är: ”Svensk idrott – världens bästa”. svensk idrott vill vara bäst i världen på alla nivåer.