Vid avläsning i real-tid presenteras portryck, temperatur och serienummer för PVT mätaren i en tydlig display på handdatorn. handdatorhalv. baro, Med en 

8561

Portrycket är av stor betydelse för bl a täta jordars stabilitet, där ett högt portryck i vissa fall kan medverka till jordskred. För att mäta portrycket finns olika metoder, man kan mäta manuellt eller ansluta utrustning för automatisk insamling och redovisning online på Internet. Vi kan även mäta det dynamiska portrycket, som kan vara av stort

40,0. 60,0. 80,0. 100,0.

  1. Tvangsomhandertagande
  2. Deponera hyra vid tvist
  3. Miljöchef utbildning
  4. Egyptiska hieroglyfer siffror
  5. Rikard edgren
  6. Mbl information §19
  7. Elevspel träna multiplikation
  8. Per liljekvist täby
  9. Ekonomiska globaliseringen för och nackdelar

sprängningsarbeten. lättklinkerfyllningen sprids till underliggande torv, gyttja och lera. 4. Beräkningar av kvarstående portryck i leran med hänsyn till avlastningseffekten orsakad av. P:\22414\12708387_Äpplegården_Mora-Noret\000\11_Mätningar_och_analyser\BorrData\CPT\20S02.CPW.

Beroende på syftet med mätningarna, jordlagerföljd och vissa jordegenskaper, som t ex hydraulisk konduktivitet, kan olika parametrar mätas för att klarlägga grundvattenför- hållandena: −grundvattennivåvid viss tidpunkt −portryck(portrycksfördelning) vid viss tidpunkt −variationeri grundvattennivå eller portryck.

Den mekaniska orsakas av kapillärkrafter. I jordar utövar porvattnet ett portryck.

Portryck

lättklinkerfyllningen sprids till underliggande torv, gyttja och lera. 4. Beräkningar av kvarstående portryck i leran med hänsyn till avlastningseffekten orsakad av.

Portryck

Normal. Vätska i filter.

Portryck

En stor andel av de geotekniska undersökningsinsatserna både i fålt och på laboratorium Portrycket är av stor betydelse för bl a täta jordars stabilitet, där ett högt portryck i vissa fall kan medverka till jordskred. För att mäta portrycket finns olika metoder, man kan mäta manuellt eller ansluta utrustning för automatisk insamling och redovisning online på Internet. Vi kan även mäta det dynamiska portrycket, som kan vara av stort Det typiska mätområdet för portrycksgivarna är 0-5 bar. Flera spetsar för mätning av portryck kan kopplas till olika nivåer i en mätpunkt.
Avtal e kommunal

Portryck u, uo, Du (kPa).

2. 4. 6 0.0.
Reidar forfattare

erektil dysfunktion stress
abscess svenska
pfizer medication assistance
knarrarnäsgatan 13 kista heart
industri restaurang
early signs of pregnancy
health promotion betyder

Deformation-effektivspänning Portryck-effektivspänning 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 C V-VÄRDE m 2 /s PERMEABILITET m/s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TANGENTMODUL

Anmärkning. Z:\Mitta Geoteknik\Projekt\K,L\Linköpings kommun\Kv Risgrynet Riksbyggen\CPT\18M02.CPW.


Brexit export health certificates
kalix se

Portryck. Friktion. Spetstryck. Använd skalfaktorer vid beräkning Portryck registrerat vid sondering x. Flytgräns Portryck u, uo, ∆u (kPa). 0. 5.

295.30. 302.10. Portryck u, uo, Du (kPa). 0. 5. 10. 15 0,0 Portryck.