av A Omland · 2008 · Citerat av 3 — Forvaltningsplaner kan være et virkemiddel for oppfølgingen av ver- diskapingssatsinger, slike Nærøyfjorden verdsarvpark, Sogn og Fjordane. • Porto Franco 

1090

forvaltningsplanen for området. Ein tilsvarande forvaltningsplan vil bli utarbeidd for delområdet Geirangerfjorden. Framlegget til forvaltningsplan for Nærøyfjordområdet omhandlar forvaltning av Nærøyfjorden landskapsvernområde, Bleia – Storebotn landskapsvernområde, Bleia …

FORVALTNINGSPLAN VESTNORSK FJORDLANDSKAP, DELOMRÅDE NÆRØYFJORDEN 15 viktigastetradisjonellekulturlandskapsområdaerStyvi–Holmo,områdetmellomStokkoogUndredal, Nedbergo–BortomteiganeogDyrdal.OgsåområdetBakka-Tuftoharviktigkulturlandskap,t.d.mykjealm somharvorelauva. Forvaltningsplan skal vere eit praktisk hjelpemiddel for å fremje føremålet med vernet. Han skal vere ein konkret rettleiar i høve forskrifta i skjøtsel og bruk av området for forvaltningsstyresmakt, grunneigarar og andre. Forvaltningsplanen vart godkjent i oktober 2007. Forvaltningsplan skal vere eit praktisk hjelpemiddel for å fremje føremålet med vernet. Han skal vere ein konkret rettleiar i høve forskrifta i skjøtsel og bruk av området for forvaltningsstyresmakt, grunneigarar og andre. Forvaltningsplanen vart godkjent i oktober 2007.

  1. Mcdonalds vårgårda jobb
  2. Dom euro cylinder
  3. The cage of zeus
  4. Betydligt
  5. Vinland saga bjorn reddit
  6. Master palm properties ltd
  7. Bostadspriser utveckling stockholm
  8. Mord vartofta

Nasjonalparkplanen (st.meld.nr 62 1991- 1992) •Nærøyfjorden •Naustdal-Gjengedal •Breheimen •Bleia •Folgefonna •Ålfotbreen. Styvi –Holmo landskapsvernområde 1989 (mellombels vern) Nærøyfjorden landskapsvernområde –kgl.res. 8.11.2002. Landskapsvernområde Nærøyfjorden og Bleia-Storebotnen Naturreservat Grånosmyrane, Nordheimsdalen, Bleia Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3134 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002 Naturmangfaldlova av 19.06.2009 Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap, delområde Nærøyfjorden, rapport nr.

Verdsarvrådet har som si fremste oppgåve å medvirke til ei utvikling i områda som er i tråd med intensjonen for verdsarv. Rådet skal fremje og sikre samarbeid og samordning mellom dei regionale verdsarvstiftingane samt medverke til naudsynt informasjonsutveksling mellom lokale, regional og nasjonale

Det er god kunnskap om området gjennom arbeidet med forvaltningsplan for Nærøyfjorden, i området og planlegging av fyrste del av prosjektet. Representant frå kulturavdelinga hjå Sogn og Fjordane Fylkeskommune har vore på synfaring på stien i startfasen av prosjektet og hadde ikkje merknader til tiltaka av omsyn til automatisk freda Forvaltningsplan for Nærøyfjorden, rapport nr. 1 – 2008 verneområdestyre Deler av stien til Brekkefossenein(Raokjen) i Flåm skal steinsetjast. Nærøyfjorden gav løyve til tilretteleggingstiltak på Brekkestien i sak 34/14, 16.12.2014.

Forvaltningsplan nærøyfjorden

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og i Hordaland har ikkje noko i mot bergverksdrift i verneområdet rundt Nærøyfjorden. Dette går fram av framlegget til forvaltningsplan for Nærøyfjorden. Området kan koma på verdsarvlista mykje på grunn av urørt natur.

Forvaltningsplan nærøyfjorden

Opplev Nærøyfjorden.

Forvaltningsplan nærøyfjorden

517 likes. Nærøyfjorden landskapsvernområde vart oppretta i 2002 for å ta vare på det vakre og storslått natur- og kulturlandskapet frå fjord til fjell. Verneområdet Arbeidet med å laga ein eigen forvaltningsplan for bruk og styring av turismen i og rundt Geirangerfjorden og Nærøyfjorden vekkjer internasjonal oppsikt. NPK-Margunn Sundfjord torsdag 17. september 2015 08.57 Separat forvaltningsplan for Nærøyfjorden, Geiranger og Vegaøyan.
Parkering ropsten

september 2015 08.57 Nærøyfjorden verneområdestyre inviterer interesserte tilbydarar til å delta i konkurranse om kjøp av tenester i samband med revidering av skjøtselsplan for Styvi -Holmo i Nærøyfjordområdet landskapsvernområde. Ny skjøtselsplan skal omhandle kulturlandskapet på Styvi.

fekk løyve frå Nærøyfjorden verneområdestyre til å utføra arbeid på stølshuset i 2017. Forskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002! Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (godkjent 2007)!
Ta c kort

h&m sweden kalmar
vad är ett psn spel
läkemedel epilepsi hund
venae pulmonalis
excel project management template

Vestnorsk fjordlandskap ble innskrevet på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder den 14. juli 2005. Verdensarvområdet består av to delområder, Nærøyfjordområdet og Geirangerfjordområdet (inkludert Tafjorden som ligger i fylkene Møre og Romsdal og Vestland.

Dette går fram av framlegget til forvaltningsplan for Nærøyfjorden. Området kan koma på verdsarvlista mykje på grunn av urørt natur.


Romani svenska ordlista
bokfora aktieutdelning

25. okt 2019 trafikkerer mellom Flåm i Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden. Dette kan ha ført til at steinkobbene har forflyttet seg fra dette området, men antallet 

Planen skildrar ulike delområde, trekk opp retningsliner og gjev tilrådingar knytt til arealbruk, forvaltning og busetting. Nærøyfjorden verneområdestyre har nyleg starta arbeidet med å revidere Nærøyfjorden verneområdestyre har forvaltningsansvaret for verneområde. Stiftelsen Nærøyfjorden verdsarvpark arbeider med lokalsamfunns- og næringsutvikling.