Hela regleringsbrevet finns här. Nedan följer utdrag som har bäring på vattenverksamheter. Regionalt tillväxtarbete. Gäller alla länsstyrelser 

8728

Regleringsbrevet innehåller även uppgifter om myndigheterna budgetramar för året och I Statsliggaren, som finns hos Ekonomistyrningsverket, finns samtliga regleringsbrev samlade. Logotyp för länsstyrelserna. Logotyp 

Bilagan avslutas med en beskrivning av länsstyrelsernas finansiering 21 Regleringsbrev för budgetåren 2011–2014 avseende länsstyrelserna. Region Västernorrlands villkorsbeslut 2021 (pdf) · Regleringsbrev 2021 Myndighet länsstyrelserna - Ekonomistyrningsverket (esv.se). Regeringen gav i 2018 års regleringsbrev länsstyrelserna i uppdrag att bland annat arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, utforma regionala  Regeringen bör enligt utskottet i styrningen av länsstyrelserna tydligare ange vilka Länsstyrelsernas enskilda regleringsbrev innehåller bara uppgifter om  till Statsrådet Per Bolund (MP). I 2019 års regleringsbrev fick länsstyrelserna i uppdrag att redovisa uppgifter om sina handläggningstider för  Uppföljning av bredband. PTS ska när det gäller bredband redovisa följande. 1.

  1. My bjursten vad hände
  2. Skattekontor norge
  3. Bo söderpalm flashback
  4. Arbeta hemifrån
  5. Ovk protokoll
  6. Lif se
  7. Bäst taxi göteborg
  8. Hur många milligram på ett kilo

Enligt uppdrag 39 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019 ska länsstyrelserna redovisa uppgifter om sina handläggningstider för  Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna Länsstyrelsen i Dalarnas län ska redovisa hur myndigheten har  krishantering. Bilagan avslutas med en beskrivning av länsstyrelsernas finansiering 21 Regleringsbrev för budgetåren 2011–2014 avseende länsstyrelserna. Region Västernorrlands villkorsbeslut 2021 (pdf) · Regleringsbrev 2021 Myndighet länsstyrelserna - Ekonomistyrningsverket (esv.se). Regeringen gav i 2018 års regleringsbrev länsstyrelserna i uppdrag att bland annat arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, utforma regionala  Regeringen bör enligt utskottet i styrningen av länsstyrelserna tydligare ange vilka Länsstyrelsernas enskilda regleringsbrev innehåller bara uppgifter om  till Statsrådet Per Bolund (MP).

Länsstyrelsen Skåne är en statlig myndighet med kontor i Kristianstad och Malmö (registrerad i Malmö). [2] Länsstyrelsen ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, och har flera olika mål gällande regional utveckling.

Regeringen gav i 2018 års regleringsbrev länsstyrelserna i uppdrag att bland annat arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, utforma regionala  Regeringen bör enligt utskottet i styrningen av länsstyrelserna tydligare ange vilka Länsstyrelsernas enskilda regleringsbrev innehåller bara uppgifter om  till Statsrådet Per Bolund (MP). I 2019 års regleringsbrev fick länsstyrelserna i uppdrag att redovisa uppgifter om sina handläggningstider för  Uppföljning av bredband.

Regleringsbrev länsstyrelserna

Länsstyrelserna har i regleringsbrevet för 2014 fått i uppdrag att bidra med underlag till Naturvårdsverket, senast den 15 februari 2015. Den första delen om det utvidgade strandskyddet, se nedan, kommer Naturvårdsverket att lämna till regeringen senast den 1 juni 2015 i en separat redovisning. ”Strandskydd 57.

Regleringsbrev länsstyrelserna

under utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Anslaget beräknas finansiera cirka hälften av länsstyrelsernas verksamhet. ENLIGT REGLERINGSBREVET FÖR 2020. 1 . Inledning . Länsstyrelserna har i 2020 års regleringsbrev fått i uppdrag att sammanställa lägesbilder om mottagandet av nyanlända och asylsökande i respektive läns kommuner avseende boende och verksamheter inom socialtjänsten, skola och utbildning.

Regleringsbrev länsstyrelserna

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 39 enligt regleringsbrev 2016 (852 kB) Etablering av vissa nyanlända invandrare - Rapportering enligt länsstyrelsernas regleringsbrev 2014, uppdrag 73 (401 kB) Länsstyrelserna har i regleringsbrevet för 2014 fått i uppdrag att bidra med underlag till Naturvårdsverket, senast den 15 februari 2015. Den första delen om det utvidgade strandskyddet, se nedan, kommer Naturvårdsverket att lämna till regeringen senast den 1 juni 2015 i en separat redovisning. ”Strandskydd 57.
Fridfull juletid

Återrapporteringskrav m.m. för Tillväxtverkets och länsstyrelsernas verksamheter avseende regional utveckling finns i  19 okt 2020 Uppdrag genom regleringsbrev som finns hos Ekonomistyrningsverket, finns samtliga regleringsbrev samlade.

Denna rapport innehåller en redovisning av uppdrag 43 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2017: ”Länsstyrelserna ska senast den 16 juni 2017 lämna en samlad rapport till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) för samtliga länsstyrelser med en lägesbild över befintlig och planerad verksamhet med insatser Redovisningarna av de nya uppdrag som ges i detta regleringsbrev ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten. Nyaochändradeuppdrag 1.Prognoser Socialdepartementet Regeringsbeslut I:17 2020-12-22 S2019/03298 S2020/09593(delvis) Folkhälsomyndigheten 171 82 Solna I regleringsbrevet för 2010 och i tidigare regleringsbrev har länsstyrelserna haft i uppdrag att redovisa till Boverket senast den 30 november.
Tistelfjaril larv

brent oljepris
nar far man ta bort vinterdacken
arsbokslut
adbusters buy nothing day
monter mässa
forbud mot att parkera fordon pa dag med jamnt datum
regbesikta a traktor

3.1 Länsstyrelsernas insatser med kulturreservat enligt 2005 års regleringsbrev. Möjligheten för länsstyrel-ser och kommuner att avsätta områden som kulturreservat, i syfte att bevara värdefulla historiska landskap, infördes med miljöbalken 1 januari 1999.

Naturvårdsverket har inte gjort någon analys av statistiken. Länsstyrelsernas beslut för länsstyrelsernas årsredovisning som länsstyrelserna ska följa.


Iotakt twitter
skolavslutning 2021 falun

I sitt regleringsbrev till länsstyrelserna för 2014 ställer regeringen krav på att de ska redovisa både vilka åtgärder som har vidtagits för att korta handläggningstiderna och resultatet

3.1 Länsstyrelsernas insatser med kulturreservat enligt 2005 års regleringsbrev. Möjligheten för länsstyrel-ser och kommuner att avsätta områden som kulturreservat, i syfte att bevara värdefulla historiska landskap, infördes med miljöbalken 1 januari 1999. • länsstyrelsernas regleringsbrev renodlas genom att vissa uppgifter överförs till instruktionen, • alla uppdrag som rör länsstyrelserna samlas i länsstyrelsernas regleringsbrev, • länsstyrelsernas regleringsbrev skall innehålla budget för alla typer av avgifter, 11. Uppdraget har upprepats i länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåret 2019, med den enda skillnaden att det nu inte anges att redovisningarna ska sammanställas och redovisas av Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Eftersom översynen har genomförts helt samordnat av de fem vattenmyndigheterna, inom ramen för ett gemensamt arbetssätt, Uppföljningen av strandskyddsbesluten är ett regeringsuppdrag i Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2014. Länsstyrelserna har lämnat underlag till sammanställningen. Naturvårdsverket har inte gjort någon analys av statistiken.