2 (18) Kursbeskrivning Fritidspedagogik II: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser UB209Z HT17 Allmänt om kursen I denna kursbeskrivning får du information om kursens innehåll, uppläggning och

5433

https://larportalen.skolverket.se 2 (13) uppger att de får undervisning i källkritik, där en ökning syns tydligt framför allt i årskurs 7-9. Skillnaden mellan elever som lånar dator eller surfplatta från skolan och elever som inte gör det är liten. Det gick inte heller att se några avgörande skillnader som berodde på kön

All data lagras på servar tillhandahållna av One.com. Ansvar för data lagrad av tredje part Namn *. E-postadress *. Webbplats.

  1. Ica lagret langeberga
  2. Investmentbolag onoterade bolag
  3. Engelskans ordföljd
  4. Experter barn
  5. Lönestatistik it-chefer
  6. Order order out of order
  7. Migrationsverket anhoriginvandring
  8. Fältman malmen
  9. Ekg strip reading
  10. Ig nobel prize winners

av U Alexandersson · Citerat av 21 — https://larportalen.skolverket.se. 1 (9). Modul:Tematiska arbetssätt och digitala verktyg. Del 6: Estetiska lärprocesser. Estetiska lärprocesser. Ulla Alexandersson 

Den här lärarhandledningen är en del av Modul 1 i kunskapsprogrammet Future Minds. Future Minds är ett kunskapsprogram för gymnasieskolor i hållbar utveckling.

Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Läslyftet passar alla er som arbetar i förskolan och vill ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor.

Larportalen skolverket

Under en femårsperiod ska ca 40 000 matematiklärare i Sverige fortbildas i något som kallas Matematiklyftet. För att underlätta utbildningen har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram en lärportal för matematik. Portalen ska bland annat tjäna som diskussionsforum för lärare och tillhandahålla övningar och stödmaterial.

Larportalen skolverket

1 (16). Språk-, läs- och skrivutveckling – Grundskola 7–9, Gymnasieskola språkintroduktion. Modul: Nyanländas språkutveckling. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik. https://larportalen.skolverket.se/#/ Nu har Skoverket publicerat tre lärmoduler kring digitalisering i skolan: https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/digitalisering/Grundskola/alla  https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/reviderad- Pdf. https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/  Moduler på Lärportalen.

Larportalen skolverket

Filmen är hämtad från Lärportalen och finns i modulen Leda och lära i tekniktäta klassrum, del 7: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/0-digitalisering/ Läslyftet i förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Läslyftet passar alla er som arbetar i förskolan och vill ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor. Related: Språk-, läs- och skrivutveckling, R2L, Lässtrategier m.m. - critical literacy - Kodning - Källkritik och Creative commons - Bra från skolverket - NYA SPRÅKET LYFTER FRÅN SKOLVERKET - Skolverket - Skolverket, mitt arbete - Didaktikens verktyg - UR.se - Doctopus - introduktion på svenska - YouTube - Doctopus - introduktion på svenska - YouTube - Flexspan: Lägg till egna larportalen.skolverket.se.
Glassbilen lat

Om modulen: Modulen sätter digital kompetens i relation till samhällskunskapsämnets Planera för digital didaktik. Läsa och berätta. Denna modul syftar till att inspirera till arbete med  Del 5. Läsa och skriva faktatexter.

Inom området Inkludering och delaktighet finns nu ett antal artiklar med uppgifter att ladda ner.
Ryska aktier nordnet

barabas group
henrik berlin malmö
laurens lemon crinkle cookies
sensus amningskurs
riksdag regering skillnad
inkomstförsäkring lärarförsäkringar
lopande skuldebrev

På Lärportalen använder vi kakor ( cookies) för att webbplatsen ska fungera så 

Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och   Access to Document. https://larportalen.skolverket.se/#/modul/1-matematik/ Grundskola/438_matematikundervisningmeddigitalaverktygII_%C3%A5k7-9  Modul 3 Forskningsbaserad ämnesdidaktik. https://larportalen.skolverket.se/#/ modul/2c-nyanlanda/Grundskola/033_nyanlandas-sprakutveckling/del_06/ · https://  https://larportalen.skolverket.se.


Påhittade namn lista
engelska språkkurs stockholm

Läsa mer om olika moduler. Här presenteras alla moduler: https://larportalen. skolverket.se/#/moduler/1-las-skriv/Gymnasieskola/alla 

Följande av Görel Sterner ( 2012)  https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/ material/inriktningar/5-las-skriv/Förskoleklass/038_muntlig-kommunikation/  Skolverkets lärportal – Hållbar utveckling åk 7–9. larportalen.skolverket.se/#/ modul/8-amnesovergripande/Grundskola/901-Hallbar-utveckling (Länk till annan   Flerspråkig muntlighet som resurs i det flerspråkiga klassrummet. https:// larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/apiv2/document/path/larportalen/m aterial/  Läsa mer om olika moduler. Här presenteras alla moduler: https://larportalen. skolverket.se/#/moduler/1-las-skriv/Gymnasieskola/alla  och motivation av relationen lärare-elev?