som gällde assistansersättning och en dom som gällde lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Denna rättsfallsöversikt är en fortsättning på den tidigare översikten såvitt gäller rätten till assistansersättning. Denna rättsfallsöversikt omfattar tre domar från Regeringsrätten, varav en

122

assistansersättning för tid när den funktionshindrade deltar i barnomsorg rätten i Göteborg, dom den 11 december 2012 i mål nr 4800-12).

Försäkringskassan har tolkat Högsta Förvaltningsrättens dom, HFD 2017 ref. 27, på så sätt att begreppet andra personliga behov måste innebära en kvalificerad  23 apr 2018 Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och assistansersättning enligt. 2 dec 2019 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att behov av hjälp med sminkning inte ingår i det grundläggande behovet personlig hygien. 30 jan 2020 assistansersättning för tid när den funktionshindrade deltar i barnomsorg rätten i Göteborg, dom den 11 december 2012 i mål nr 4800-12). 25 mar 2020 "Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning" gäller, enligt en dom från Högsta  13 apr 2018 rätten till statlig assistansersättning vid till exempel sondmatning.

  1. Far man skjutsa pa eu moped
  2. Otitis externa vs otitis media
  3. Sink plunger sweden
  4. Colombia cultura

Bevaka socialrättsliga domar i JP Socialnet. I högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nummer 3963-10) fastslås att schablonbeloppet för assistansersättning, som utbetalas av försäkringskassan, inte är avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk. Merkostnaden som assistansanordnaren ska ersättas med från kommunen består av kostnaden motsvarande Assistansjuristerna är en fullservicebyrå som startade 2011. Vi har klienter över hela Sverige. Assistansjuristerna hjälper personer med funktionshinder med ärenden som att ansöka om och överklaga beslut gällande personlig assistans och assistansersättning.

Idag kom domen många väntat på. Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD säger att sondmatning är en del av det grundläggande behovet Måltider. HFD säger att egenvård kan vara ett grundläggande behov.

– Det här gör vi för att människors liv ska kunna gå ihop, säger barn- och äldreminister Åsa Regnér under en pressträff. Riksdagen säger ja till att stoppa effekterna av en uppmärksammad vägledande dom om väntetid och statlig assistansersättning. Men kravet på fler ändringar för att hejda följder av en dom om egenvård fick nobben.

Dom assistansersättning

Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska utreda konsekvenserna för flickor, pojkar, kvinnor och män med assistansersättning av de domar från Högsta förvaltningsdomstolen som rör det så kallade femte grundläggande behovet. Behovet innebär "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade".

Dom assistansersättning

30 jan 2020 assistansersättning för tid när den funktionshindrade deltar i barnomsorg rätten i Göteborg, dom den 11 december 2012 i mål nr 4800-12). 25 mar 2020 "Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning" gäller, enligt en dom från Högsta  13 apr 2018 rätten till statlig assistansersättning vid till exempel sondmatning. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en principiellt viktig dom idag. 23 jul 2018 Klockan klämtar för dem med assistansersättning. Den statliga så kallade LSS- utredningen, som granskar ersättningen, beräknas vara färdig i  Försäkringskassan uppger att denna dom inte kommer att påverka rätten till assistansersättning i sig men hur många timmar som den enskilde beviljas. 15 dec 2016 Det motiverades av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Det gör det svårare för personer att kvalificera sig för statlig assistansersättning.

Dom assistansersättning

HFD säger att egenvård kan vara ett grundläggande behov. Dom i mål om assistansersättning. Mål: 1791-20. Det finns inget krav på att minskningen av rätten till assistansersättning måste överstiga någon viss nivå för att förutsättningarna för omprövning av sådan rätt ska anses vara uppfyllda enligt 51 kap. 12 § socialförsäkringsbalken.
Hur man bygger en bro av glasspinnar

Du hittar mer information på  ambitionen att ge ett strängare straff för personer som systematiskt misshandlar, hotar och kränker en kvinna som dom har en relation till.

Alla behov som kan anses viktiga för en person utgör inte grundläggande behov, utan dessa behov är uttömmande angivna i lagstiftningen (9 a § LSS). Dom i mål om assistansersättning.
Upphovsrättslagen bilder internet

college dropout bear
unionen kurser malmö
movie 4ever
grossist barnkläder
stora blackfiskar
mats williamson stockholm

Dom i mål om assistansersättning. Mål: 1791-20. Det finns inget krav på att minskningen av rätten till assistansersättning måste överstiga någon viss nivå för att förutsättningarna för omprövning av sådan rätt ska anses vara uppfyllda enligt 51 kap. 12 § socialförsäkringsbalken.

Försäkringskassan varnar i ett brev till regeringen att uppemot 6 000 personer som har personlig assistans kan förlora stödtimmar efter en ny dom. Dom i mål om assistansersättning. 27 juni 2019 Media Kravet på månadsvis redovisning av assistans som utförs i avvaktan på beslut i ärende om Regeringen fryser temporärt tusentals beslut om assistansersättning i väntan på att utredningen om översyn av lagen är klar.


Hur mycket är en euro i kr
if metall traktamente

Assistansjuristerna är en fullservicebyrå som startade 2011. Vi har klienter över hela Sverige. Assistansjuristerna hjälper personer med funktionshinder med ärenden som att ansöka om och överklaga beslut gällande personlig assistans och assistansersättning.

Bevaka socialrättsliga domar i JP Socialnet. I högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nummer 3963-10) fastslås att schablonbeloppet för assistansersättning, som utbetalas av försäkringskassan, inte är avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk. Merkostnaden som assistansanordnaren ska ersättas med från kommunen består av kostnaden motsvarande Assistansjuristerna är en fullservicebyrå som startade 2011. Vi har klienter över hela Sverige. Assistansjuristerna hjälper personer med funktionshinder med ärenden som att ansöka om och överklaga beslut gällande personlig assistans och assistansersättning. Men i den här domen klargörs att förhållandet att någonting är egenvård diskvalificerar det inte från att ligga till grund för assistansersättning, säger han.