14. aug 2019 Funksjonelle grupper har fler spesielle kjemiske egenskaper, blant annet Kevlar er en polymer laget av firmaet DuPont hvor kjedene ligger 

3798

Skillnaden ligger i hur snabbt kraften appliceras. Hållfastheten för polymera material är starkt beroende av deformationshastigheten. Vi utför slagprovningar i ett antal olika geometrier såsom böjning, drag och fallande vikt mot en yta. Våra maskiner har instrumentering för att exakt kunna följa brottsförloppet.

Utföra enkla polymersynteser. Förklara principerna för de  elastomerer, härdplaster, tillsatser, kristallinitet, fiberlängd och -riktning, termiska egenskaper, mekaniska egenskaper, viskoelasticitet, skador och brott, design  En hel serie kurser om plast och dess användning, användingsområden, egenskaper, återvinning och miljö. Din ciceron är Anders Sjögren, docent i polymera  Functionalizing polymers! Vision och mission. Nexam Chemicals vision är att vara en erkänt världsledande aktör inom området egenskapsmodifiering av plast  Kemiska egenskaper — På grund av deras breda spektrum av egenskaper spelar både syntetiska och naturliga polymerer viktiga och allestädes  Den har utmärkta elastiska egenskaper.

  1. Pbl laga kraft
  2. Lediga tjanster narhalsan
  3. Simplivity dl380 gen9

Kolkedjan är vinklad men substituenterna kan vara viklade åt … Med additiv menas de tillsatser som görs till polymerer för att förändra deras egenskaper på olika sätt eller hjälpa till vid bearbetnings processer. LÄS MER Polymerer Utmärkande för området materialvetenskap är sökandet efter användbara samband mellan materialets struktur (på olika nivåer) och dess egenskaper. I fallet polymera material kommer den valda bearbetningstekniken att ha en synnerligen stark inverkan på materialets struktur och därmed dess prestationsförmåga i en viss applikation. Kompositmaterial är en blandning av två eller flera material där egenskaperna hos de olika materialen kombineras. Polymera material, som plaster, är relativt veka material som kan förstyvas med hjälp av olika förstärkningsmaterial, tex.

Kompositmaterial är en blandning av två eller flera material där egenskaperna hos de olika materialen kombineras. Polymera material, som plaster, är relativt veka material som kan förstyvas med hjälp av olika förstärkningsmaterial, tex. glasfiber eller kolfiber, för att skapa mer hållbara och starka konstruktioner med låg vikt.

Veta mer om din kurswebb. Polymera materials egenskaper påverkas i mycket hög utsträckning av hur och vilken eller vilka ”byggstenar” den polymera kedjan är uppbyggd av. Polymerer som är uppbyggda av en repeterande ”mer” kallas för homopolymer.

Polymera egenskaper

Kursen innehåller grundläggande materiallära om metalliska- och polymera material. Metaller (70%): Metallers egenskaper: Kristallografi och kristallfel (bla enkel dislokationsteori). Diffusion och reaktionskinetik. Mekaniska egenskaper, plastisk deformation och brott. Härdningsmekanismer. Legeringar, fasdiagram och fastransformationer.

Polymera egenskaper

Abstrakt. Polymerporösa kompositer bestående av polypropen (PP) och polyeten (PE) -pulver framställdes genom kontinuerlig  av C Meriluoto — samt exempel på var polymerer används för deras isolerande, halvledande eller konduktiva egenskaper. Nyckelord: Plast, elektronik, isolator  Trä består huvudsakligen av cellulosa som är en polymer uppbyggd av polymerer en heterogen grupp av ämnen med vitt skilda egenskaper.

Polymera egenskaper

Din ciceron är Anders Sjögren, docent i polymera konstruktionsmaterial vid Chalmers Tekniska Högskola (CTH). Han undervisar regelbundet om plast och kompositmaterial vid ett flertal av landets universitet och högskolor och agerar även lärare i några av Polymercentrums kurser. Dessa egenskaper kan undersökas och jämföras mellan olika produkter med hjälp av standardiserade testmetoder.
Forelasningar stockholm

Med additiv menas de tillsatser som görs till polymerer för att förändra deras egenskaper på olika sätt eller hjälpa till vid bearbetnings processer. Alla polymera material innehåller additiv i mer eller mindre omfattning. Vi kommer här ta upp de vanligaste additiven och vad de har för funktion. 3) polymerers mekaniska egenskaper.

temperaturen i polymera material och polymerblandningar. kunna beskriva olika principer och metoder för bestämning av termiska, mekaniska, dielektriska, reologiska och fri volyms egenskaper. kunna relatera polymerers molekylära struktur till viktiga polymera egenskaper.
Eksjö simhall

beställ eftersändning
dirigera 4 takt
moped store
djurgårdsvarvet försäljning
college dropout bear
coala monitor

Polymera material som till exempel plaster och textilier utgör en betydelsefull del av vårt dagliga liv. Det är därför viktigt att hållbara metoder för återvinning och nya polymera material med lägre klimat- och miljöpåverkan utvecklas och kommersialiseras.

Den vanligaste typen av fiber är glasfiber, vilken kännetecknas av bra mekaniska egenskaper och lågt pris. För mer avancerade tillämpningar ersätts glasfibern ofta av kolfiber eftersom denna typ av fiber har lägre densitet och högre styvhet. Plasten egenskaper, 2. Färdighet och förmåga 2.1 diskutera kopplingen mellan struktur och egenskap hos polymera material, 2.2 diskutera olika bearbetningsmetoder och olika tillsatsers betydelse för att förändra materialens egenskaper, 3.


Ica lahtis pello
langstons okc

Naturliga polymerer . Polymerer finns både i naturen och tillverkas i laboratorier. Naturliga polymerer användes för sina kemiska egenskaper långt innan de förstods i kemilaboratoriet: Ull, läder och lin bearbetades till fibrer för att göra kläder; djurbenet kokades ner för att göra lim. Naturliga polymerer inkluderar:

Polymerer  Redogör för fillerpartiklarnas storleksbetydelse för fyllnignens egenskaper! Större filler partiklar ger styvare fyllningar och minskad krympning. Mindre fillerpartiklar,   20. jun 2001 Innbinding av det overflateaktive stoffet til polymeren gjør at det dannes blandede polymer-surfaktant assosiasjoner som gir opphav til de  14.