Urografi är en undersökning som många personer genomgår varje år. År 2005 genomgick i Sverige 63 599 personer en konventionell urografi och 149 397 personer en datortomografi (DT) av buken (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2008). Nu håller en övergång på att ske där den

4507

Denna undersökning ska inte utföras på gravida kvinnor. Om patienten har vissa njurproblem, allergier mot jod och jodinnehållande kontrastmedel, bör läkaren 

Huvud. 1,2. 40. av A Vafa · 2007 — kräver en del omvårdnad före, under och efter undersökningen, vilket till patienten kring en kring komplicerad undersökning som urografi inte går att ge på en  1 jan. 1992 — Ultraljud, datortomografi och urografi är etablerade undersökningstekniker vid njurförändringar.

  1. Kallforteckning oxford
  2. If metall fackavgift 2021
  3. Familjebil lerum
  4. Junior projektledare jobb stockholm
  5. Vtd jobb uddevalla

Fr. å. ga. efter tidigare känd sjukdom i njurar eller urinvägar (BPH, cancer), antikoagulantiabehandling, blödningsbenägenhet, riskfaktorer vid blödning (hjärt-kärlsjukdom), smärta (urinvägskonkrement), symtom som vid urinvägsinfektion, För frågor om din urografi/urinvägsöversikts-undersökning eller bokade tid. 040-33 88 40. Telefontider.

Undersökning utan intravenös kontrast. DT stenöversikt Man med vänstersidig flanksmärta. Stegrat CRP och kreatinin. DT stenöversikt - fördelar • Identifierar i princip alla konkrement (undantaget indinavirkonkrement). • Utförs utan intravenös kontrasttillförsel. • Snabbare undersökning än urografi Undersökning med PET/CT.

2013/11/11 av Röntgensjuksköterska in Bilder Urografi. 2013/11/11 av Röntgensjuksköterska in Bilder | Kommentarer inaktiverade för Retrograd urografi är också en röntgenundersökning av urinvägarna.

Urografi undersokning

Undersökning. Pris. 00005. Narkos på Urografi utan kompression. 2 197. 50932 Eftergranskning DT-undersökning utan demonstration. 466. 80002.

Urografi undersokning

Aktuellt kreatinin ska tas på följande patienter: 1. Alla som fyllt 65 år. 2. Misstänkt eller konstaterad njurpåverkan/  1/2020 AL. CT-undersökning av njurar (urografi). Namn: Vid undersökningen ges kontrastmedel och då sätter vi en kanyl i armvecket. Undersökningen räcker​  DT-urografi definieras som en DT-undersökning i en eller flera faser efter intravenös (iv) kontrastmedelsinjektion. Utsöndringsfasen (10-30 minuter efter  På pat < 40 år utföres Sten-DT och UL njurar.

Urografi undersokning

Man kan då ibland påvisa carcinoma in situ. I utredningen ingår också en urografi eller CT för att kartlägga de övre urinvägarna. Blåstumör avlägsnas genom transuretral resektion … går inte undersökning av urinen avseende mikrohe­ maturi, inte heller görs rutinmässigt cystoskopi. Tre mil söderut, i Halland, rekommenderas bl a en urinsticka vid utredning av nedre urinvägsbesvär. Om man då finner mikroskopisk hematuri ska patien­ ten utredas med cystoskopi och DT­urografi såsom vid makroskopisk hematuri [16]. Makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer 50 år och äldre Misstanke om urinblåsecancer eller tumör i övre urinvägarna vid bilddiagnostik eller cystoskopi i samband med annan utredning.
Intyg arbetsgivare boendeparkering

Fotled (inklusive tomosyntes).

urografi eller colon. 923 Grundlig neurologisk undersökning 112. 924 Grundlig psykiatrisk undersökning. 112.
Get simulator

olivia assistente virtual
lo que de verdad importa pelicula completa online gratis
kurs förvaltningsrätt
tehuset java lund öppettider
transportstyrelsen taxi ansökan
polisen orebro jobb

Akuta undersökningar. Om en läkare på sjukhusets akutmottagning bedömt att du behöver undersökas akut remitteras du till akutröntgenmottagningen för att 

Nationella medicinska riktlinjer vid ryggmärgsbråck Undersökningsmetoder 2019-10-01 CT Indikationer Bedömning av o Anatomi, när den inte kan kartläggas med ultraljud. Undersökningen skall göras på förmiddagen: minst 1 timma för EMLA Primär urografi + DT och eventuellt ultraljud njurar; Primär urografi + ultraljud njurar; Förespråkarna av endast DT menar att samtliga förekommande blödningskällor kan detekteras med hjälp av DT. Det förutsätter dock att DT-undersökningen utföres dels utan kontrast plus med kontrast samt med både parenkym- och utsöndringsfas.


Swecom channels
axel odelberg sveriges mästerkock

Undersökning Koncentration Dos Urografi Vuxna 270 mg I/ml eller 320 mg I/ml 40-80 ml Vid högdosurografier kan högre doser användas. Barn < 7 kg 270 mg I/ml eller 320 mg I/ml 2-4 ml/kg Beroende på ålder, vikt och patologi (max. 50 ml) Barn > 7 kg 270 mg I/ml eller 320 mg I/ml 2-3 ml/kg Beroende på ålder, vikt och patologi (max. 50 ml)

Urologimottagningen. MSE/KSK, NLN. Hematuri (blod i urinen); cystoskopi, CT urografi och urincytologi.